Veřejné osvětlení

Údržba a opravy:

  • Veřejného osvětlení
  • Silniční a světelné signalizace
  • Elektroinstalací na střediscích MTSB
  • V součinnosti se střediskem Veřejná zeleň provádí prořezy stromů.
  • Čištění okapů střech domů, které jsou majetkem města Bílina
  • V zimě shazuje sníh ohrožující chodce

V současné době se zpracovává koncepce veř. osvětlení, která bude podkladem pro zadání projektové dokumentace.