Svoz a čištění města

  • Středisko svozu odpadu a čištění města má pak v areálu kasáren  dále garážová stání a dílnu pro opravy svého vozového parku. Také se zde  nachází centrální sklad materiálu. 
  • Středisko se stará o čistotu města, vysypávání odpadkových košů, zametání ulic (strojní a ruční), mytí komunikací a likvidaci černých skládek.
  • Ve správě má kolem 62km silnic a 86km chodníků
  • Údržba se provádí moderními svozovými a zametacími vozy Mercedes a Man
INFORMACE PRO OBČANY: 

Vedoucí svozu odpadu :  Jiří Šašek                               e-mail:  jiri.sasek@mtsbilina.cz,           

telefon: 728 742 450

Referent dopravy  :          Milena Švamberová                 e-mail:  milena.svamberova@mtsbilina.cz,

telefon  417 821 234

V průběhu srpna proběhlo mytí  1100 l kontejnerů na veřejných stáních /povrchové čistění a dezinfekce kontejnerů/.

 

Od 14.9.2020 bude osobní kontakt probíhat pouze přes okno v kanceláři dispečinku, které je jedním z přijatých bezpečnostních opatření, aby se co nejvíce eliminovalo možné riziko šíření nákazy novým typem koronaviru.

 

Svoz BIO odpadu: celoročně vždy ve středu, v zimním období dle klimatických podmínek.

Oznámení o zvýšení cen za svoz komunálních odpadů právnickým osobám a OSVČ:

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme.

Na konci roku vyšel ve sbírce zákonů nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. s účinností od   1. 1. 2021. Jednou z největších změn, které zákon přináší, je postupné navyšování poplatků za skládkování odpadu ze současných 500 Kč za tunu až na 1850 Kč v roce 2029.

Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen za svoz a uložení odpadů od 1. 2. 2021. Z důvodu náročné administrativy zašleme do konce února 2021 dodatek ke stávající smlouvě.

Věříme, že tato změna je pro Vás akceptovatelná a že budeme mít možnost s vámi spolupracovat i nadále.

 Dokumenty ke stažení:

Harmonogram svozu odpadů

Jak správně v našem městě třídit odpad