Správa hřbitova

 

 

Správa hřbitova  je umístěna v sídle Městských technických služeb Bílina,

Teplická 899, Bílina (v přízemí, nalevo).

Kde je možno v úřední dny:

  • uzavřít, prodloužit nebo ukončit nájemní smlouvu 
  • uhradit  poplatky za užívání hrobového místa 
  • oznámit a získat souhlas s prováděním prací na pohřebišti 
  • v oprávněných případech uhradit poplatek za vjezd motorového vozidla na pohřebiště 
  • objednat výkop hrobu nebo uložení urny 
  • pronajmout  nové hrobové místo 

Úřední dny:

pondělí, středa  od 8.00 - 10.30 a 11.00 - 16,30

Mimo výše uvedené hodiny po telefonické dohodě. 

 

 

Pracovník pověřený správou hřbitova

Jiřina Widtmanová, email: jirina.widtmanova@mtsbilina.cz

 tel. 417 820 273, mobil 725 905 146

 

Řád veřejného pohřebiště města Bíliny

 

Otevírací doba Městského hřbitova:

 

1.  4.  -   30.  9.           denně od 07.00 hod. do 19.00 hod.

1. 10. -   31.  3.           denně od 08.00 hod. do 17.00 hod.

(31.10. – 3.11. denně  do  19.00 hod. – Památka zesnulých)

 

Výzva:

- 22.10.2019

 

Dokumenty ke stažení:

- Mapa - pdf

- Ohlášení úprav hrobového místa na hřbitově v Bílině - pdf docx

- Řád veřejného pohřebiště - pdf

- Výpověď nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Bílině - pdf docx 

- Žádost o povolení převodu - rozšíření užívacího práva k hrobovému místu - pdf docx