Správa hřbitova

Úřední dny:

pondělí, středa      8.00 – 10.30      11.00 - 16.30 hod.

Poslední zákazník bude obsloužen 10 min. před koncem úřední doby.

 

Výběr poplatků beze změny   PO, ST        8.00 -10.30 hod        11.00 - 16.30hod.

 

Správa hřbitova  je umístěna v sídle Městských technických služeb Bílina, Teplická 899, Bílina (v přízemí, nalevo).

 

Kde je možno v úřední dny:

 • uzavřít, prodloužit nebo ukončit nájemní smlouvu 
 • uhradit  poplatky za užívání hrobového místa 
 • oznámit a získat souhlas s prováděním prací na pohřebišti 
 • v oprávněných případech uhradit poplatek za vjezd motorového vozidla na pohřebiště 
 • objednat výkop hrobu nebo uložení urny 
 • pronajmout  nové hrobové místo 

 

 

Pracovník pověřený správou hřbitova :

Jiřina Widtmanová

telefon: 417 820 273, 725 905 146

e-mail: hrbitov@mtsbilina.cz

adresa: Teplická 899, 418 28  Bílina

 

Otevírací doba Městského hřbitova:

1.  4.  -   30.  9.           7.00 hod. do 19.00 hod. 

1. 10. -   31.  3            8.00 hod. do 17.00 hod.

(31.10. – 3.11. denně  do  19.00 hod. – Památka zesnulých)

 

SPOLEČNÝ HROB - místo pro smísení zpopelněných ostatků se zemí 

Na hřbitově v sekci číslo 7 hned vedle kapličky, která byla zrekonstruována v roce 2016, vzniká nové anonymní místo pro uložení ostatků (popele).  Společný hrob bude využíván především pro ukládání ostatků, o které nikdo nejeví zájem (sociální pohřby, opuštěné hroby). Tento způsob uložení si mohou objednat na správě hřbitova též pozůstalí, kteří nemají zájem o nájem hrobového místa.

Uložení bude probíhat zpravidla 2x ročně (jaro, podzim). Úkon se provádí bez obřadu a bez přítomnosti příbuzných. První uložení ostatků proběhne ještě letos v říjnu.

 

Pietní místo o velikosti cca 12,5m2  bude označené nápisovou deskou a v přední části se vybuduje odkládací plocha na svíčky a vázový stojan, vše z přírodního kamene. Hrob budou udržovat zaměstnanci MTS Bílina.

 

Na společný hrob je zakázáno:

 1. vstupovat,
 2. instalovat pomníčky, vzpomínkové desky, jmenovky, kachličky, vázy, obaly na květiny, lampičky apod.,
 3. svíčky rozsvěcovat přímo v trávníku nebo mimo vyhrazené plochy,
 4. květiny pokládat přímo na trávník nebo mimo vyhrazené květníky,
 5. chovat se způsobem dotýkajícím se důstojnosti pietního místa nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. 

 

Dokumenty ke stažení:

- Mapa - pdf

- Ohlášení úprav hrobového místa na hřbitově v Bílině - pdf docx

- Řád veřejného pohřebiště - pdf

- Výpověď nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Bílině - pdf docx 

- Žádost o povolení převodu - rozšíření užívacího práva k hrobovému místu - pdf docx