Skládky Chotovenka, Chotovenka -pískovna

 

Skládka Chotovenka a Chotovenka-pískovna

Obě skládky jsou již uzavřeny, sanovány a zrekultivovány. MTS Bílina provádí údržbu zeleně, monitoring a pravidelné odčerpávání odpadních vod včetně jejich ekologické likvidace.

Část bývalého areálu využívá Motoclub Bílina pro svou zájmovou činnost.

 

 

Kontakt: Monika Türbachová tel. 721 353 396