Sběrný dvůr


MTS Bílina provozuje sběrný dvůr, který je umístěn v areálu bývalých kasáren. Sběrný dvůr je určen zejména občanům města Bílina a jeho služby jsou poskytovány dle Provozního řádu.

1 2


Ceník: Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Pondělí   ZAVŘENO  !!!!!!!! 

letní čas:  Úterý – Neděle     /1.4. -31.10./            9,00 – 17,00 hodin

zimní čas: Úterý – Neděle   /1.11.-31.3./               8,00 – 16,00 hodin   


Polední  přestávka                                              11,30 – 12,00 hodin

SVÁTKY ZAVŘENO

----------------------------------------------------------------------------------------

odpovědný vedoucí : Monika Türbachová

monika.turbachova@mtsbilina.cz

telefon: 721 353 396

adresa: Teplická 899, 418 28  Bílina

 

INFORMACE PRO OBČANY:

Kam s použitým olejem z domácnosti??

V současné době mají občané Bíliny možnost odkládat použitý olej z domácností na sběrný dvůr. Tento olej musí být v uzavřené PET lahvi.

Od ledna 2020 budou mít občané možnost tyto oleje vhazovat do černé popelnice s kulatým vhozovým otvorem, určené k odkládání PET lahví s olejem z domácností.  Tyto popelnice budou rozmístěny po Bílině u stání kontejnerů na SKO a separovaný odpad/ tzv. hnízd/.

Do popelnice bude možnost odkládat uzavřené PET lahve s olejem z domácností, konkrétně s použitým jedlým kuchyňským olejem. Olej se do popelnice nevylévá, ale vhazuje v pečlivě uzavřené a otřené PET lahvi, aby olej na vzduchu nezapáchal. Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu odkládání zakázáno používat. Do popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.

Déle budou od ledna 2020 rozmístěny po Bílině  i popelnice na odkládání kovového odpadu /plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové předměty z domácností/. Do popelnice se nevhazují obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.

Seznam sběrných míst :       

Zelený dům, ul. Tyršova 320/10

SUNN /stání u hasičárny/

Za Chlumem č.4   /č.p.757/  

Čapkova č.2 /č.p.840/           

Za Chlumem č.2   /č.p.737/    

Zahradní 310           

Fügnerova 102        

Tylova 309                

ul.Jiráskova č.p.  316                 

Sběrný dvůr/areál MTSB/   


KAŽDÝ OBČAN BÍLINY MÁ NÁROK NA ULOŽENÍ  500 kg ODPADU ZA ROK   Z D A R M A  !!!!!

Na základě neustálých připomínek a dotazů k provozu SD v Bílině předkládáme znovu informaci o způsobu ukládání odpadu na SD

Sběrný dvůr – vše, co jste chtěli vědět…

Sběrný dvůr je často používaný pojem v souvislosti s odpadem. Co o nich, ale doopravdy víte? Obecně asi každý z nás odpoví něco jako, že je to specifické místo, které nám slouží k separaci různého druhu odpadu. Správně. Co vše vlastně můžeme na sběrném dvoře odložit? Je to zdarma, nebo za poplatek? To a další zajímavosti najdete v článku.

 Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se nevejde do běžné popelnice – například  : starý koberec, otlučenou omítku po opravě koupelny, postel,sedací soupravu ,větve, trávu, starou televizi, počítač, tiskárnu, ledničku, pračku, vrtačku, zářivky, baterie,pneumatiky max./4ks/osoba/ aj.

 – vyřeší to za vás sběrný dvůr.
Můžete do něj odvézt v podstatě všechny odpady, které vzniknou u vás doma a nevejdou se do kontejneru, případně do něj vůbec nepatří (to platí zejména pro nebezpečné odpady).

Sběrný dvůr v Bílině :

Kdo a za jakých podmínek smí na SD odkládat odpad?
Ukládání odpadu ve sběrném dvoře je pro  občany města Bíliny. Občané  mohou uložit /500kg za rok/ zdarma, resp. občan si jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci.

Pokud občan tento limit /500kg/ překročí  /předělává bydlení, upravuje zahrádku, opravuje koupelnu, vyklízí byt po rodičích aj./ určitě můžeme tento limit po domluvě s vedením SD na  tel. 721 353 396 navýšit.

V minulých letech docházelo ke zneužívání SD občany, kteří podnikají a na SD odváželi odpad z jejich podnikatelské činnosti zdarma. Museli jsme tedy stanovit podmínky a pravidla pro ukládání odpadů na SD.

Na SD byla vybudována váha a od 1/2020 každý občan, který pojede na SD dostane vážní lístek.


Provozní řád pro sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr - vše, co jste chtěli vědět...


Dvur Dvur

Dvur Dvur


Kontakt : Monika Türbachová, 721 353 396