Sběrný dvůr

MTS Bílina provozuje sběrný dvůr, který je umístěn v areálu bývalých kasáren. Sběrný dvůr je určen zejména občanům města Bílina a jeho služby jsou poskytovány dle Provozního řádu.

 

Foto sběrného dvora.

Ceník: Sběrný dvůr

SBĚRNÝ  DVŮR

Městské technické služby Bílina

Teplická 899

418 28  Bílina

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí – Neděle                                    8,00 – 16,00 hodin  CELOROČNĚ

Polední  přestávka                               11,30 – 12,00 hodin

SVÁTKY ZAVŘENO

POZOR ZMĚNA !!!!!!!!

OD 25.10.2019 BUDE PROBÍHAT MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA

OTVÍRACÍ DOBA :

Pondělí  -  Pátek        6,00   -   14,30 hodin

Přestávka   10,30 - 11,00 hodin

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY :

 

Abychom vyhověli všem občanům, umístíme před vjezd do sběrného dvora 3 ks označených velkokapacitních  kontejnerů /objemný odpad, stavební suť, ostatní/.

Tady mohou občané odpad uložit po ukončení otvírací doby. Tato možnost bude v průběhu celého týdne vč. so+ne až do ukončení modernizace SD.

NOUZOVÝ REŽIM BUDE AŽ DO ODVOLÁNÍ .

 

INFORMACE : Kam s použitým olejem z domácnosti??

V současné době mají občané Bíliny možnost odkládat použitý olej z domácností na sběrný dvůr. Tento olej musí být v uzavřené PET lahvi.

Od ledna 2020 budou mít občané možnost tyto oleje vhazovat do černé popelnice s kulatým vhozovým otvorem, určené k odkládání PET lahví s olejem z domácností.  Tyto popelnice budou rozmístěny po Bílině u stání kontejnerů na SKO a separovaný odpad/ tzv. hnízd/. Na stránkách MTS Bílina budeme  ještě občany informovat , kde všude mohou olej odkládat .

Do popelnice bude možnost odkládat uzavřené PET lahve s olejem z domácností, konkrétně s použitým jedlým kuchyňským olejem. Olej se do popelnice nevylévá, ale vhazuje v pečlivě uzavřené a otřené PET lahvi, aby olej na vzduchu nezapáchal. Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu odkládání zakázáno používat. Do popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad./

 

 

POZOR!! Vjezd na sběrný dvůr je nyní přesunut dále, po silnici Radovesická asi 200 metrů od původního vjezdu...

Do sběrného dvora se dostanete horním vjezdem.


 

KAŽDÝ OBČAN BÍLINY MÁ NÁROK NA ULOŽENÍ  300 kg ODPADU ZA ROK   Z D A R M A  !!!!!

 

Provozní řád pro sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr - vše, co jste chtěli vědět...

 

Dvur Dvur

Dvur Dvur

 

Kontakt : Monika Türbachová, 721 353 396