Sběrný dvůr

MTS Bílina provozuje sběrný dvůr, který je umístěn v areálu bývalých kasáren. Sběrný dvůr je určen zejména občanům města Bílina a jeho služby jsou poskytovány dle Provozního řádu.

1 2

3 4

 

 

Foto sběrného dvora.

Ceník: Sběrný dvůr

SBĚRNÝ  DVŮR

Městské technické služby Bílina

Teplická 899

418 28  Bílina

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA NA  SD :

Úterý – Sobota   /1.11.-31.3./             8,00 – 16,00 hodin 

Úterý – Sobota   /1.4. -31.10./            9,00 – 17,00 hodin 

Polední  přestávka                                 11,30 – 12,00 hodin

SVÁTKY ZAVŘENO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ : ZÁKAZ VSTUPU SE PSY

                                           VSTUP POVOLEN POUZE SE ZAKRYTÝM OBLIČEJEM /roušky, respirátory, šátky , šály aj./ 

e-mail:monika.turbachova@mtsbilina.cz

telefon: 721 353 396

adresa: Teplická 899, 418 28  Bílina

 

Toto omezení platí do odvolání.

 

 

INFORMACE PRO OBČANY:

Kam s použitým olejem z domácnosti??

V současné době mají občané Bíliny možnost odkládat použitý olej z domácností na sběrný dvůr. Tento olej musí být v uzavřené PET lahvi.

Od ledna 2020 budou mít občané možnost tyto oleje vhazovat do černé popelnice s kulatým vhozovým otvorem, určené k odkládání PET lahví s olejem z domácností.  Tyto popelnice budou rozmístěny po Bílině u stání kontejnerů na SKO a separovaný odpad/ tzv. hnízd/.

Do popelnice bude možnost odkládat uzavřené PET lahve s olejem z domácností, konkrétně s použitým jedlým kuchyňským olejem. Olej se do popelnice nevylévá, ale vhazuje v pečlivě uzavřené a otřené PET lahvi, aby olej na vzduchu nezapáchal. Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu odkládání zakázáno používat. Do popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.

Déle budou od ledna 2020 rozmístěny po Bílině  i popelnice na odkládání kovového odpadu /plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové předměty z domácností/. Do popelnice se nevhazují obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.

Seznam sběrných míst :

Zelený dům, ul. Tyršova  320/10           

SUNN /stání u hasičárny/

Za Chlumem č.4   /č.p.757/  

Čapkova č.2 /č.p.840/           

Za Chlumem č.2   /č.p.737/    

Zahradní 310           

Fügnerova 102        

Tylova 309                

ul.Jiráskova č.p.  316                 

Sběrný dvůr/areál MTSB/   


           

POZOR!! Vjezd na sběrný dvůr je nyní přesunut dále, po silnici Radovesická asi 200 metrů od původního vjezdu...

Do sběrného dvora se dostanete horním vjezdem.


 

KAŽDÝ OBČAN BÍLINY MÁ NÁROK NA ULOŽENÍ  500 kg ODPADU ZA ROK   Z D A R M A  !!!!!

 

Provozní řád pro sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr - vše, co jste chtěli vědět...

 

Dvur Dvur

Dvur Dvur

 

Kontakt : Monika Türbachová, 721 353 396