Kontakt:

 

 

Funkce
Jméno
Email
Telefon
Ředitel
ing. Roučková Olga
olga.rouckova@volny.cz
 602 168 332
Personální referent
Sekretariát
Červenková Miroslava
mirka.cervenkova@volny.cz
 417 821 777
Ekonom
Valkounová Jana
jana.valkounova@volny.cz
 417 820 274
 602 660 092
Odpadový hospodář
Türbachová Monika
 417 820 275
Mzdová účetní
Ivana Talácková
 417 822 996
Technický pracovník
Vedoucí střediska svozu a čištění města
Tomáš Pavel
 728 742 450
Technický pracovník čištění a svozu
Milena Švamberová

milena.svamberova@mtsbilina.cz

 777 724 347
Skladnice
Procházková Alena
alena.prochazkova@mtsbilina.cz
 417 822 999
Účetní
Šima Radek
radek.sima@volny.cz
 417 822 994
 
Řehák Pavel
pavel.rehak@volny.cz
 
 
Rusín Jiří
jiri.rusin@volny.cz
 
Pokladna Ilona Šmídlová ilona.smidlova@mtsbilina.cz  417 822 910
Provozovna:
Městské technické služby města Bílina
Teplická 899
418 28 Bílina
Česká republika
 
IČO: 708 85 222