Komunikace

MTS Bílina provádí údržbu a opravy

  • Komunikací a chodníků patřících do správy města Bílina
  • Výtluky do 5m2
  • Propady chodníků
  • Zábradlí
  • Dopravního značení
  • Autobusových zastávek
  • Vodních prvků - fontány, kašna
  • Městského mobiliáře
  • Dětských hřišt - herních prvků a vybavení
  • Dešťové kanalizace (mimo zařízení SČVaK)

Středisko dále spolupracuje s Kulturním centrem Kaskáda na zajištění kulturních  akcí, opravuje a udržuje střediska městských technických služeb Bílina, v zimě odklízejí sníh a účastní se posypu komunikací a schodů. aj.

Komunikace Komunikace

Komunikace Komunikace

 

Vedoucí střediska: tel. 607 150 791