Snažíme se o to, aby město Bílina bylo čisté a krásné. Staráme se o veřejnou zeleň, silnice a chodníky, veřejné osvětlení a taky si, díky nám, můžete ve městě odskočit.

Informace o firmě

Byl spuštěn nový rezervační systém

pro sportovní zařízení: zde

Úvod

 

Městské technické služby Bílina jsou příspěvková organizace zřízená městem Bílina za účelem čištění města a svozu odpadů, což je její prioritou, dále pak obstarává především místní komunikace, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň.

Mimo tyto činnosti se MTS Bílina účastní i na přípravě a realizaci investičních akcí města Bílina a to zejména v oblasti místních komunikací a veřejné zeleně.

 

Základní informace:

Název organizace: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace

IČO: 70885222

DIČ: CZ70885222

Sídlo: Teplická 899, 418 28 Bílina , okr. Teplice

Zřizovatel: Město Bílina

 

Základní hospodářské ukazatelé za období 1-7/2009

Hodnota majetku: 94,658 722,-- Kč

 

Městské technické služby Bílina evidují ve svém účetnictví:

- nehmotný majetek v pořizovací hodnotě: 205.400,--Kč

- drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč: 177.411,--Kč

- stavby:                                               50,691.136,--Kč

- movité věci:                                        30,754.705,--Kč

- drobný majetek do 40 tis. Kč:                10,352.616,--Kč

- pozemky:                                            2,477.455,--Kč

 

K zajištění komunálních služeb organizace využívá celkem čtyři samostatné provozní areály. Jedná se o objekt bývalých kasáren, objekt střediska
veřejné zeleně, objekt střediska komunikací a veřejného osvětlení a areál skládky Chotovenka-pískovna.

 

Zde naleznete ceník všech služeb